Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

make-a-wish

May 24 2018

make-a-wish
Reposted fromshakeme shakeme vianokturnal nokturnal
make-a-wish
4480 8ae0
make-a-wish

May 16 2018

make-a-wish
3705 c71f 500
Reposted fromnutt nutt viaostatni ostatni

May 15 2018

make-a-wish
make-a-wish

- To jest, jak narkotyk.
- Obyś tylko się nie uzależnił.
- Zamierzam przedawkować.

make-a-wish
make-a-wish
4929 7592 500
👌
Reposted frommems mems vianokturnal nokturnal
make-a-wish
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
make-a-wish
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
make-a-wish
make-a-wish
make-a-wish
0895 6f87
Reposted fromsheismysin sheismysin viawrazliwa wrazliwa
make-a-wish
6341 b90f 500
make-a-wish
5716 a8cc 500
Reposted fromtfu tfu viabojaniewiem bojaniewiem
make-a-wish
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakomplikacja komplikacja
make-a-wish
0487 6349
Reposted fromkarahippie karahippie viablacktoblack blacktoblack
make-a-wish
Byłam, czekałam, siedziałam, a ta głupia nadzieja siedziała obok mnie i czekała razem ze mną.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl