Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

make-a-wish
7842 865f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
Czasem dobrze mieć kogoś, przed kim można się wygadać, nawet jeśli to niczego od razu nie zmieni. Może to brzmi niewiarygodnie, ale nieraz wystarczy powiedzieć komuś, jak się czujesz, żeby poczuć się lepiej.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 25 2019

make-a-wish
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakriokineza kriokineza

May 24 2019

make-a-wish
9205 777a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
8722 155a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
9973 194e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
Czuję, że przepaść między nami powiększa się coraz bardziej. Wkrótce nie zdołamy już się dosięgnąć.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
0282 7b64
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
Nie sztuką jest skończyć to życie, kruszynko, sztuką jest stawić mu czoła i pokazać środkowy palec.
— Ewa Pirce
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
3189 af6a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
0536 f119 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
1335 c394 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
Dzieci tak już mają. Potrafią zapominać. Z wiekiem staje się to trudniejsze.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
2016 a9de
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
2158 dbef 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
7157 ebae 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
3878 a92a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl