Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2018

make-a-wish
0487 b3cb 500
Reposted fromonlyman onlyman viasentymentalna sentymentalna
make-a-wish
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viakarna karna
make-a-wish
Była dla niego tylko epizodem. Znaczyła tyle, co dym z papierosa.
— wywiad Anny Jabłońskiej z Barbarą Stanisławczyk o Marku Hłasko
make-a-wish
9265 f915
Reposted fromEtnigos Etnigos viatomash tomash

July 31 2018

make-a-wish
1049 56da 500
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy viakonwalia konwalia
make-a-wish
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
make-a-wish
7337 ef56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
make-a-wish
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viakonwalia konwalia
make-a-wish
Reposted fromshakeme shakeme viafantazja fantazja
make-a-wish
make-a-wish
make-a-wish
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C., Brud
Reposted fromfantazja fantazja
make-a-wish
I właśnie tego wieczoru zamiast "dobranoc" powiedzieliśmy sobie "żegnaj".
— Anna Bellon - "Nie zapomnij mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafantazja fantazja
make-a-wish
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— Dr House.
Reposted fromzabka zabka viafantazja fantazja
make-a-wish
make-a-wish
make-a-wish
[...] wolę z Tobą zbłądzić, niż z innymi dojść do celu.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromyourtitle yourtitle viafreeway freeway
make-a-wish
5589 64be 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaemeraldgirl emeraldgirl

July 30 2018

make-a-wish
0012 3fda 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialittlemouse littlemouse

July 29 2018

make-a-wish
2288 c353 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl