Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

make-a-wish
4661 ed96 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialaparisienne laparisienne

October 15 2018

make-a-wish
make-a-wish

October 11 2018

make-a-wish
7955 a990 500
Reposted fromiammistake iammistake viatysiace-mysli tysiace-mysli
make-a-wish
-porozmawiamy jutro
-Nie będzie jutra 
— tysiace-mysli.soup.io
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
make-a-wish
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianokturnal nokturnal
make-a-wish
0492 3080 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamaybeyou maybeyou
make-a-wish
Reposted fromgruetze gruetze viamaybeyou maybeyou
make-a-wish
5843 23b7 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaiamdreamer iamdreamer
make-a-wish

August 01 2018

make-a-wish
0487 b3cb 500
Reposted fromonlyman onlyman viasentymentalna sentymentalna
make-a-wish
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viakarna karna
make-a-wish
Była dla niego tylko epizodem. Znaczyła tyle, co dym z papierosa.
— wywiad Anny Jabłońskiej z Barbarą Stanisławczyk o Marku Hłasko
make-a-wish
9265 f915
Reposted fromEtnigos Etnigos viatomash tomash

July 31 2018

make-a-wish
1049 56da 500
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy viakonwalia konwalia
make-a-wish
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
make-a-wish
7337 ef56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
make-a-wish
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viakonwalia konwalia
make-a-wish
Reposted fromshakeme shakeme viafantazja fantazja
make-a-wish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl