Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

make-a-wish
1219 02a2 500
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost

June 13 2017

7937 9c89
Reposted fromamatore amatore viaZoonk11 Zoonk11
1754 47c6
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapaulaa paulaa
make-a-wish
4261 6118
0061 2bcc
Reposted fromjohnkeats johnkeats viapaulaa paulaa
make-a-wish
7290 a727
make-a-wish
Reposted frombluuu bluuu viapaulaa paulaa
make-a-wish

June 12 2017

make-a-wish
9582 4c60

April 29 2017

make-a-wish
make-a-wish
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook

April 25 2017

6385 6295 500
Reposted fromamatore amatore viawrazliwa wrazliwa
make-a-wish

"Słuchaj, muszę Ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham Cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę Ci coś natychmiast opowiedzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.

— Janusz Leon Wiśniewski - “Zespoły napięć”
make-a-wish
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viatysiace-mysli tysiace-mysli
make-a-wish
8340 dc67
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viakonwalia konwalia
make-a-wish
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
make-a-wish
2923 da18
Reposted fromfreakish freakish viamystupidhead mystupidhead
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl