Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

make-a-wish
7004 3e2d 500
Aleksandra Wądołowska
make-a-wish
5146 6a76

February 19 2018

make-a-wish
Biorę ją za podbródek i jeszcze raz całuję, i mówię, że mam nadzieję, że to będzie częściej niż czasami, i że myślę o niej w każdej minucie, i że oddałbym tysiąc minut za jedną minutę z nią. Takich słów nigdy nikomu nie mówiłem i nie wiedziałem, że noszę je w sobie.
— Suzanne Kingsbury – Lato kiedy kochał mnie Fletcher Greel
make-a-wish
4435 51ad 500
Reposted fromstroschek stroschek viaslova slova
make-a-wish
make-a-wish
5236 8fbd
Reposted fromcarameltea carameltea viapannakies pannakies
make-a-wish
1630 325a
Reposted fromnonperfect nonperfect viainspirations inspirations
make-a-wish
2216 908f
Reposted fromoutoflove outoflove viaplacekijacek placekijacek
make-a-wish
2221 2cb7
Reposted fromoutoflove outoflove viaplacekijacek placekijacek
make-a-wish
6544 b552 500
Eheringe für Mathematiker: zusammen sind wir eins.
Reposted fromtgs tgs viamimi07 mimi07
make-a-wish
8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa viasoko soko
make-a-wish
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
make-a-wish
0229 fb5b
Reposted from4777727772 4777727772 viasleeper sleeper
make-a-wish
4760 bc77 500
make-a-wish
Po prostu nie rób sobie nadziei, bo potem będzie ci przykro.
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko
make-a-wish

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viasoko soko
make-a-wish
1693 fbf3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viahepi hepi
make-a-wish
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.

November 18 2017

make-a-wish
1219 02a2 500
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl