Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2019

make-a-wish
Reposted frombluuu bluuu
make-a-wish
8466 aaa3 500
Reposted fromsoplica soplica viaaromatycznie aromatycznie
make-a-wish

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaromatycznie aromatycznie
make-a-wish
8236 c018 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaaromatycznie aromatycznie
make-a-wish
Reposted fromshakeme shakeme viaaromatycznie aromatycznie
make-a-wish
0013 9984
Reposted fromsavatage savatage viashakeme shakeme
make-a-wish
make-a-wish
Reposted fromshakeme shakeme
make-a-wish
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim,to po co Ci taka relacja?Letnia to może być zupa,a nie miłość.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaDaisy88 Daisy88
make-a-wish
I tylko czekam, aż w końcu napiszesz...A ja w końcu będę mogła Ci odpisać " jak dobrze, że napisałeś..."

July 11 2019

make-a-wish
7842 865f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
Czasem dobrze mieć kogoś, przed kim można się wygadać, nawet jeśli to niczego od razu nie zmieni. Może to brzmi niewiarygodnie, ale nieraz wystarczy powiedzieć komuś, jak się czujesz, żeby poczuć się lepiej.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 25 2019

make-a-wish
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakriokineza kriokineza

May 24 2019

make-a-wish
9205 777a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
8722 155a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
9973 194e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
Czuję, że przepaść między nami powiększa się coraz bardziej. Wkrótce nie zdołamy już się dosięgnąć.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
make-a-wish
0282 7b64
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl